Het belang om te vertrouwen op de nr.1 fabrikant van de sector!

Het belang om te vertrouwen op de nr.1 fabrikant van de sector!

Na een rondgaand bericht dat sommige leveranciers moeite zouden hebben met het (op tijd) leveren van spanbetonpalen, willen wij hier graag als volgt op reageren:

Ondanks de grote piek van het seizoenswerk hebben wij geen problemen met het afleveren van welk product dan ook.

Onze leverancier Valente Pali is het grootste en meest betrouwbare bedrijf ter wereld op het gebied van kwaliteit en productiecapaciteit van voorgespannen betonpalen.

Wij zijn in staat om u te ondersteunen bij uw projecten door u de beste oplossingen aan te bieden en u te voorzien van al het benodigde materiaal op een tijdige manier en met inachtneming van de afgesproken tijd.

Plaats uw bestellingen op tijd en vertrouw op de juiste partner.

The importance of relying on the No.1 manufacturer in the sector!

After a roundabout report that some suppliers would have difficulty delivering prestressed concrete posts (on time), we would like to respond as follows:

Despite the large peak in seasonal work, we have no problems delivering any product.

Our supplier Valente Pali is the largest and most reliable company in the world in terms of quality and production capacity of prestressed concrete piles.

We are able to support you in your projects by offering the best solutions and supplying you with all the necessary material within the agreed time.

Place your orders in time and rely on the right partner.